Øyeblikkelig hjelp timer er korte timer på 10 minutter som brukes for et akutt problem. Når du er på slike timer er det ikke anledning å ta opp andre problemstillinger.