Fra 151112 innfører vi at resepter må bestilles tre dager før henting. Vi vil være fleksible i en overgangsperiode.