Dette er kortere timer  for enkle problemstillinger .Kontakt oss eller kom innom og be om "time på dagen". Vi ønsker at du kort oppgir hva det gjelder og tar kontakt de dagene din lege har praksisdag. Du vil få time etter kl 13 samme dag. Du kan ikke regne med at legen  kan  behandle flere problemer på en "Time på dagen" - har du behov settes heller opp til  ny time der det trenges eller kontroll er nødvendig.

ÅRSKONTROLLER, LENGRE UTREDNINGER, SAMTALETIMER og liknenede ber vi om at du bestiller vanlig time til, som før. Ventetid her er noen uker. Bestill slik time i god tid.
Hver praksidag har legene 3-4 øyeblikkelig hjelp-konsultasjoner. HASTER DET Å KOMME INN TIL LEGEN SAMME DAG, så husk å si i fra om det.