I utgangspunktet får du kun sykemelding på time hos legen.

I de tilfeller der det er avtalt med lege eller av andre gunner skrives sykemelding over telefon, vil det sendes giro for dette. De fleste trenger ikke lengre sykemelding i papirformat, da det meste nå går digitalt. Skulle du allikevel trenge en utskrift av sykemeldingen som er lagd over telefon, får du dette i luka på legesenteret.