Senteret sitt bannerbilde

Lena Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Legene har i tillegg til å være fastlege andre funksjoner. Av den grunn, har ikke legene pasienter hver dag. For å se hvilke dager din lege har pasientdager, ser du på siden om de ansatte.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

STENGT

13. oktober 2017

Legesenteret holder stengt fra tirsdag 17. oktober kl 14.00 til og med torsdag 19. oktober grunnet kurs.

Ved behov for akutt hjelp i denne perioden, kontakt Kolbu legesenter. Telefonnummer: 61198800

Henting

14. september 2017

Alt av rekvisisjoner, sykemeldinger og henvisninger som er avtalt hentet, og ikke blir hentet innen en uke, vil bli sendt i post. Du vil da få giro med gebyr.

Resepter

15. november 2012

Fra 151112 innfører vi at resepter må bestilles tre dager før henting. Vi vil være fleksible i en overgangsperiode.

Time på dagen.

11. oktober 2010

Dette er kortere timer  for enkle problemstillinger. Send SMS, event ring eller kom innom og be om "time på dagen". Vi ønsker at du kort oppgir hva det gjelder og tar kontakt de dagene din lege har praksisdag. Du vil få time etter kl 13 samme dag. Du kan ikke regne med at legen  kan  behandle flere problemer på en "Time på dagen" - har du behov settes heller opp til  ny time der det trenges eller kontroll er nødvendig.

ÅRSKONTROLLER, LENGRE UTREDNINGER, SAMTALETIMER og liknenede ber vi om at du bestiller vanlig time til, som før. Ventetid her er noen uker. Bestill slik time i god tid.
Hver praksidag har legene 3-4 øyeblikkelig hjelp-konsultasjoner. HASTER DET Å KOMME INN TIL LEGEN SAMME DAG, så husk å si i fra om det.

Laboratoriet

1. oktober 2010

Laboratoriet er åpnet mandag til torsdag 08:00-11:00 og 13:00-14:00, fredag 09:00-11:00 og 13:00-14:00.

Øyeblikkelig hjelp timer

30. september 2010

Øyeblikkelig hjelp timer er korte timer på 10 minutter som brukes for et akutt problem. Når du er på slike timer er det ikke anledning å ta opp andre problemstillinger.

Legevakt

18. februar 2010

Etter kl 15.00  og frem til 08.00 på hverdager, i helger og på hellidager kontaktes Gjøvik interkommunale legevakt ved akutte helseproblemer, der problemet med rimlighet ikke kan utsettes til fastlegekontoret er åpent.

Gjøvik interkommunale legevakt: 116117