Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Legene har i tillegg til å være fastlege andre funksjoner. Av den grunn, har ikke legene pasienter hver dag. For å se hvilke dager din lege har pasientdager, ser du på siden om de ansatte.Viktig informasjon

15. november 2012 kl. 20:55

Resepter

Fra 151112 innfører vi at resepter må bestilles tre dager før henting. Vi vil være fleksible i en overgangsperiode.

11. oktober 2010 kl. 20:31

Time på dagen.

Dette er kortere timer  for enkle problemstillinger. Send SMS, event ring eller kom innom og be om "time på dagen". Vi ønsker at du kort oppgir hva det gjelder og tar kontakt de dagene din lege har praksisdag. Du vil få time etter kl 13 samme dag. Du kan ikke regne med at legen  kan  behandle flere problemer på en "Time på dagen" - har du behov settes heller opp til  ny time der det trenges eller kontroll er nødvendig.

ÅRSKONTROLLER, LENGRE UTREDNINGER, SAMTALETIMER og liknenede ber vi om at du bestiller vanlig time til, som før. Ventetid her er noen uker. Bestill slik time i god tid.
Hver praksidag har legene 3-4 øyeblikkelig hjelp-konsultasjoner. HASTER DET Å KOMME INN TIL LEGEN SAMME DAG, så husk å si i fra om det.

1. oktober 2010 kl. 10:01

Laboratoriet

Laboratoriet er åpnet mandag til torsdag 08:00-11:00 og 13:00-14:00, fredag 09:00-11:00 og 13:00-14:00.

30. september 2010 kl. 11:35

Øyeblikkelig hjelp timer

Øyeblikkelig hjelp timer er korte timer på 10 minutter som brukes for et akutt problem. Når du er på slike timer er det ikke anledning å ta opp andre problemstillinger.

18. februar 2010 kl. 14:49

Legevakt

Etter kl 15.00  og frem til 08.00 på hverdager, i helger og på hellidager kontaktes Gjøvik interkommunale legevakt ved akutte helseproblemer, der problemet med rimlighet ikke kan utsettes til fastlegekontoret er åpent.

Gjøvik interkommunale legevakt: 116117