Senteret sitt bannerbilde

Lena Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via app/besøklegen.no på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Legene har i tillegg til å være fastlege andre funksjoner. Av den grunn, har ikke legene pasienter hver dag. For å se hvilke dager din lege har pasientdager, ser du på siden om de ansatte.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Overgang til besøklegen.no

29. januar 2018

Fra 1. februar går vi over til tjenesten besøklegen.no og avvikler Helserespons etterhvert. Dette for at det skal bli billigere for dere og at vi kan tilby flere digitale tjenester.

Alle som vil benytte seg av besøklegen.no må ta kontakt med legesenteret for å få registrert e-post og sikre riktig mobilnummer.

Du kan også laste ned appen CGM legetime.

Sykemeldinger

5. januar 2018

I utgangspunktet får du kun sykemelding på time hos legen.

I de tilfeller der det er avtalt med lege eller av andre gunner skrives sykemelding over telefon, vil det sendes giro for dette. De fleste trenger ikke lengre sykemelding i papirformat, da det meste nå går digitalt. Skulle du allikevel trenge en utskrift av sykemeldingen som er lagd over telefon, får du dette i luka på legesenteret.

Henting

14. september 2017

Alt av rekvisisjoner, sykemeldinger og henvisninger som er avtalt hentet, og ikke blir hentet innen en uke, vil bli sendt i post. Du vil da få giro med gebyr.

Time på dagen.

11. oktober 2010

Dette er kortere timer  for enkle problemstillinger .Kontakt oss eller kom innom og be om "time på dagen". Vi ønsker at du kort oppgir hva det gjelder og tar kontakt de dagene din lege har praksisdag. Du vil få time etter kl 13 samme dag. Du kan ikke regne med at legen  kan  behandle flere problemer på en "Time på dagen" - har du behov settes heller opp til  ny time der det trenges eller kontroll er nødvendig.

ÅRSKONTROLLER, LENGRE UTREDNINGER, SAMTALETIMER og liknenede ber vi om at du bestiller vanlig time til, som før. Ventetid her er noen uker. Bestill slik time i god tid.
Hver praksidag har legene 3-4 øyeblikkelig hjelp-konsultasjoner. HASTER DET Å KOMME INN TIL LEGEN SAMME DAG, så husk å si i fra om det.

Laboratoriet

1. oktober 2010

Laboratoriet er åpnet mandag til torsdag 08:00-11:00 og 13:00-14:00, fredag 09:00-11:00 og 13:00-14:00.

Øyeblikkelig hjelp timer

30. september 2010

Øyeblikkelig hjelp timer er korte timer på 10 minutter som brukes for et akutt problem. Når du er på slike timer er det ikke anledning å ta opp andre problemstillinger.

Legevakt

18. februar 2010

Etter kl 15.00  og frem til 08.00 på hverdager, i helger og på hellidager kontaktes Gjøvik interkommunale legevakt ved akutte helseproblemer, der problemet med rimlighet ikke kan utsettes til fastlegekontoret er åpent.

Gjøvik interkommunale legevakt: 116117